دانش آموز گرامی، نام کاربری همان کد ملی می باشد  
ورود دانش آموز

نام کاربری :
رمز عبور :
تصویر :
کد تصویر بالا:
لطفا تصویر خود را مطابق آنچه در برگه پسورد نوشته شده Scan کرده و در کامپیوتر خود ذخیره کنید