مارا نیز در ماه ضیافت الهی دعا کنید
رمضان بر شما گرامی
به نام خدا
بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق (ع) جهت کادر آموزش ابتدایی کارورز با مدرک لیسانس و بالاتر، ازدانشگاه دولتی، دررشته های مدیریت آموزشی ، آموزش ابتدایی و رشته های مرتبط نیروی کارورز می پذیرد